Cartea Ascultarii, ed. Sophia

CARTEA ASCULTARII

Cuvinte pentru ascultare adunate de la mulţi sfinţi şi dumnezeieşti părinţi, spre folosul celor ce vor sş se mîntuiască
si
Viaşa cuviosului părintelui nostru stareţ Paisie, împreună cu oarecari din trimiterile sfinţiei sale

întîi tipărite în Sfînta Mănăstire Neamţu, la anul 1817, iar acum întregită cu textele din versiunea originală, culese din manuscrisul romînesc 2119 de la Biblioteca Academiei Romîne, din anul 1789.


Editura Sophia, 2011


*
    „Avînd urechi deschise spre ascultare si mîini gata spre împlinirea lucrului pe care l-ai auzit, să ai gura tăcută şi inima căutatoare împrejur! Fii deşert spre cuvîntare deşarta, dar priceput şi ştiutor spre auzirile cele de mîntuire ale Dumnezeiestilor Scripturi.
    (...)
    Ascunde-te despre oamenii cei deşerţi şi te arată pe tine de mai multe ori lui Dumnezeu! Leapădă-te de toatî preumblarea, pe cît îţi este cu putinţă, fugind de risipirile inimii tale!
    (...)
    Nu-ţi pleca urechile oricui grăieşte şi nu răspunde oricui bîrfeşte întru vorbele ce nu se potrivesc scopului postniciei tale! Fă-te ascultator al învăţăturilor celor bune şi păzeşte-ţi inima ta întru cugetarea acestora! Păzeşte-şi urechile despre povestirile lumeşti, ca nu cumva sa întinezi sufletul tău cu stropirea noroiului! Nu te osteni să auzi cele grăite de la alţii, nici nu pune capul tău în mijlocul celor ce vorbesc, ca nu cumva şi tu să fii batjocorit, şi pe aceia să-i faci clevetitori! Nu fi iscoditor, nici nu voi a le vedea pe toate, ca nu cumva să ţii în cugetul tău puroaiele patimilor! Cu trebuinţă să vezi, cu trebuinţă să auzi, cu trebuinţă să grăieşti, cu trebuinţă să răspunzi!”


            Cuvînt potnicesc al  celui  întru  sfinţi  părintelui  nostru Vasile
            Cel  Mare,  Arhiepiscopul  Bisericii  Capadochiei,  şi  sfătuire
            pentru lepădarea de lume şi pentru desăvîrşirea duhovnicească

*

 
 „Să nu fii judecător al lucrurilor părintelui tău, ci împlinitor al poruncilor lui! Pentru că dracii au obicei să-ţi arate nejunsurile aceluia, ca să-şi astupe urechile de către zicerile lui şi să te depărteze de la luptă...
    (...)
    Cel ce nu ascultă poruncile părintelui său se află călcător al făgăduinţei tocmelilor celor prea-bune.”
          
            Din cartea pentru ascultare a preacuviosului paărintelui nostru
            Teodor Edeseanul

*
    „Omul ce s-a învăţat a grăi împotrivă îşi este lui însusi sabie ascuţită de amîndouă părţile, ucigîndu-şi în chip neţtiut sufletul şi făcîndu-se pe sine străin de viaţa cea veşnică.”


            Din capetele preacuviosului părintelui nostru Simeon Noul
            Cuvîntator de Dumnezeu, care a fost egumen al Mănăstirii
            Sfîntului Mamant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu