Vedeţi cum şi cu un cuvânt putem să naştem!


Scara - pregătire pentru primirea darului lui Dumnezeu.

Seară duhovicească cu pr.prof.dr. Gheorghe Holbea şi poeta Liliana Ursu.
3 aprilie 2014

în gând

Aşadar nu vreo oarecare funcţie în viaţa pămân­tească mântuieşte pe om, ci pe om mântuieşte numai viaţa după poruncile lui Dumnezeu. Dacă omul păzeşte poruncile, şi le păzeşte cu adevărat, cu simţământul că Domnul le-a grăit ca fiind ultima descoperire oame­nilor despre cum trăieşte însuşi Dumnezeu, întreaga noastră viaţă va deveni alta. Şi deşi din afară nimic nu se vede, dar toată frumuseţea şi puterea, toată puternicia vieţii veşnice se află înlăuntrul omului. Iar noi ne învăţăm această taină a iubirii lui Dumnezeu treptat.
pr. Sofronie Zaharov

în gând

Se ceartă oamenii pentru nimicuri: Când începi să înţelegi pentru ce se ceartă, nici nu poţi pricepe cum oamenii ăştia învăţaţi pot fi atât de ignoranţi.
pr. Sofronie Saharov

în gând

Nu în cantitatea cunoştinţelor stă puterea mântuirii, ci în chipul vieţii: aspectul, nu gnostic, ci etic al vieţii noastre – iată ce ne mântuieşte. Mântuieşte acea dragoste pe care ne-a poruncit-o Domnul atunci, când la Cina cea de Taină a spus: Să vă iubiţi unul pe altul.
pr. Sofronie Saharov

Recomandare de carte

Demonul amiezii  Demonul amiezii. O anatomie a depresiei, de Andrew Solomon - ed. Humanitas
„O călătorie de o sinceritate sfâşietoare printr-una dintre cele mai sumbre încăperi ale sufletului omenesc." Daniel GOLEMAN

O întâlnire mult folositoare...


în gând

Împotriva fiecărei virtuţi de-a noastre, fraţilor, împotriva oricărei sfinte virtuţi, duce război câte un viciu, câte o patimă. (...) împotriva dragostei se năpusteşte ura, împotriva milosteniei tale se năpusteşte nemilostivirea, nesimţirea, mojicia, irascibilitatea, nerăbdarea; toate acestea încearcă să tulbure în tine sfântul tău post, rugăciunea ta, sfintele tale virtuţi. Şi dacă nu le vei apăra, toate acestea vor distruge scara ta către Rai.
Sf. Iustin Popovici

în gând

Cel ce respinge mustrarea îşi întipăreşte patima. Iar cel ce o primeşte s-a dezlegat de legătura ei.
Sf. Ioan Scărarul

în gând

Este nevoie să ştim ce facem, şi zic, este nevoie urgentă astăzi. Întotdeauna a fost urgenţă; nu ştim când se va tăia firul vieţii noastre şi în ce fel. Întotdeauna trebuie să fim treji, în toată vremea.
pr. Rafail Noica

în gând

Pocainţa este întoarcere de la moarte la viaţă.... când ne facem pocăinţa, toate trebuiesc îndreptate şi centrate în rugăciune. Dacă vedem că ne este greu să trăim o viaţă morală, ştim, dibuim că nu suntem la nivelul dumnezeiesc la care Dumnezeu ne aşteaptă. Când încercăm să facem schimbarea asta în viaţa noastră, nu pe ea să ne centrăm, ci să cerem lui Dumnezeu, aşa cum găsim şi-n Psalmi şi-n rugăciuni: “Arată-mi calea în care voi merge“, “Lege pune în calea mea“, legea fiind prima călauză care mă trece prin jungla patimilor şi a tuturor acestor elemente sau mădulare ale iadului care trăiesc în mine.
pr. Rafail Noica

în gând

Cel care s-a oprit, acela nu mai merge. Cine nu merge mai departe, acela negreşit rămâne în urmă sau chiar se mişcă înapoi. Nu este clipă în care să nu făptuim ceva, şi nu e faptă care să nu fie ori plăcută, ori neplăcută lui Dumnezeu – asta fiindcă noi suntem persoane şi în orice punem voinţa noastră, potrivit căreia faptele se întorc fie spre slava lui Dumnezeu, fie spre plăcerea egoismului nostru, şi ca atare slujesc fie spre buna sporire în mersul nostru, fie spre împiedicarea acestui.
Sf. Teofan Zăvorâtul