în gând

" O inimă fără patimă este viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca un cariu în oase."
Pildele lui Solomon 14, 30
30 aprilie

Săptămâna patimilor 2013

  Despre Deniile din săptămâna patimilor am scris deja, de aceea în această săptămână voi programa numai rubrica "în gând".  
"Daţi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu."
Să ne vedem în lumina Învierii!

în gând

"Orice osteneală duce la îndestulare, iar cuvintele fără rost la lipsă."
Pildele lui Solomon 14, 23
29 aprilie

În dar duminica...

Firea lucrurilor
foto - roncea.ro blog
Un călugăr bătrân se ruga pe malul unei ape curgătoare. Se ruga în mijlocul naturii şi privea cristalinul apei, când remarcă un scorpion căzut în apă care se lupta cu disperare să-şi salveze viaţa. Înduioşat şi plin de milă, pustnicul băgă mâna în apă şi scoase scorpionul la mal. Acesta însă, drept răsplată, îl înţepă îndată pe chiar salvatorul lui.
După o vreme, când îşi deschise ochii din nou din rugăciune, bătrânul văzu că scorpionul era din nou în apă şi pe punctul să se înece. Din nou îl salvă bătrânul călugăr, iar scorpionul îl înţepă pentru a doua oară, la fel de tare încât acesta suspină.
Când această scenă se repetă pentru a treia oară, un pelerin care observa de departe, foarte atent, toate acestea, îl întrebă pe bătrân:
- Dar de ce îl ajuţi mereu pe acest scorpion nemernic, care în loc să-ţi mulţumească el te răneşte mereu?
- Fiule, amândoi ne urmăm firile noastre, spuse bătrânul înţelept. Ţine de firea scorpionului să înţepe şi de a mea să fac binele necondiţionat, în iubire şi compasiune !

Intrarea Domnului în Ierusalim

  Pentru mine această zi a fost şi este foarte importantă - este ziua în care îmi văd cel mai bine slăbiciunea şi învârtoşarea inimii: mă bucur că a venit Domnul ştiind că mâine îl voi batjocori, îl voi trăda, îl voi minţi... Cam asta sunt, sub toate brizbrizurile, măştile şi costumele.....

La mulţi ani în Domnul tuturor celor cu nume de floare!

în gând

"Cu adevărat rătăcesc cei ce plănuiesc fărădelegea, iar cei ce cugetă la lucruri bune au parte de milostivire şi de adevăr."
Pildele lui Solomon 14, 22
28 aprilie

Cum a fost la vernisaj?

Puteţi vedea ... !
 

Sbornicul

   I   II III
În momentele sfinte, când lumina blândă a serii pătrunde tainic prin micile ferestre în biserici, învăluindu-ne într-o atmosferă de taină şi de har, sufletul ni se îndreaptă către Dumnezeu, după cuvintele Proorocului David: „Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea ta…” (Ps. 140,2). Dacă rugăciunea este „plugăria sufletului” şi „însoţirea şi unirea omului şi a lui Dumnezeu şi susţinătoarea lumii”, ea trebuie să aibă anumite calităţi pentru a fi primită de Dumnezeu. Ori această carte, Sbornicul, tocmai acest lucru încearcă să ne înveţe: cum să ne rugăm, cum să-i dedicăm viaţa lui Dumnezeu prin rugăciune şi paza minţii, precum şi diferite călăuziri duhovniceşti. 

în gând

"Cei nepricepuţi au parte de nebunie, pe când cei înţelepţi sunt încununaţi cu ştiinţă."
Pildele lui Solomon 14, 18
27 aprilie

în gând

"Cel iute la mânie săvârşeşte nebunii, iar cel cumpănit se stăpâneşte."
Pildele lui Solomon 14, 17
26 aprilie

Gândiţi frumos


în gând

"Înţeleptul se teme şi se fereşte de rău, iar cel fără de minte îşi iese din fire şi se simte la adăpost."
Pildele lui Solomon 14, 16
25 aprilie

Ghid pascal

Chiar dacă este o carte mai veche, cred că este folositoare oricui în acastă perioadă.
Cuprins: 
Paştele la creştini şi la evrei / Sfântul şi Marele Post / Îndrumar pentru Săptămâna Mare / Via Dolorosa sau Drumul Crucii / Cele şapte rostiri de pe cruce / Viaţa întru înviere / Înţelesul numelor Celui înviat / Duminica Tomii sau "Paştele cel mic" / Icoane pascale / Tradiţii populare legate de ciclul pascal / Addenda: Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului / Prohodul Domnului / Învierea Domnului în Sfintele Evanghelii / Evanghelia Învierii

în gând

"Cel ce umblă întru dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe îl dispreţuieşte."
Pildele lui Solomon 14, 2
24 aprilie

Purtătorul de biruinţă

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai veneraţi sfinţi din calendarul ortodox, fiind sărbatorit în fiecare an pe 23 aprilie.


În conştiinţa populară românească, Sf. Gheorghe este unul dintre cei mai prezenţi sfinţi, numeroase biserici purtând hramul său. Există numeroase oraşe în România care poartă numele Sfântului Gheorghe şi chiar unul dintre cele trei braţe ale Dunării este denumit astfel. Icoana Sf. Gheorghe este prezentă şi pe steagul Moldovei medievale trimis de Ştefan cel Mare la Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos.

La mulţi ani tuturor celor care poartă numele Sfântului!

în gând

"Femeile înţelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor."
Pildele lui Solomon 14, 1
23 aprilie

în gând

"Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm."
Galateni 5, 25
22 aprilie

În dar duminica...

Darul Domnului

Cu mult timp în urmă, a trăit un boier tare bun. Într-o zi, l-a chemat la el pe un ţăran şi i-a spus:
- Uite, omule, fiindcă ştiu că familia ta o duce destul de greu, vreau să te ajut. Iţi dau de muncă şi te plătesc foarte bine. Vrei să lucrezi pentru mine?
- Sigur, boierule, a răspuns omul bucuros, ce trebuie să fac?
- Să-mi construieşti o casă, la marginea pădurii.
Ţăranul a plecat bucuros şi, chiar din acea zi, s-a apucat de treabă. Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere. Însă omul ce şi-a spus? "E, şi aşa nu mă vede, ce-ar fi să-l înşel?!"
Şi, în loc să facă totul aşa cum ar fi trebuit, a început să cumpere lucruri ieftine şi proaste şi să cheltuiască banii ce îi rămâneau. Când a terminat, casa arăta tare frumos pe dinafară, dar ţăranul ştia că n-o făcuse bine şi că, destul de repede, ea se va strica.
Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus:
- Fiindcă ştiu că tu şi familia ta locuiţi într-o cocioabă mică, îţi fac cadou această casă. De-aia te-am lăsat pe tine să o construieşti şi ţi-am spus acum, la sfârşit, tocmai pentru ca bucuria voastră să fie mai mare.

în gând

"Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele."
Galateni 5, 24
21 aprilie

povestea Aniţei Nandriş din Bucovina

Joi, 25 aprilie 2013, de la ora 17,  Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru 38, Bucureşti) va găzdui o dezbatere şi o proiecție de film dedicate Aniţei Nandriş-Cudla, autoarea cărţii 20 de ani în Siberia - Amintiri din viaţă. Evenimentul face parte din seria Caractere – Biografii emblematice ale detenţiei politice. Memorialul Durerii, organizată de ICR în parteneriat cu TVR. Actorul Armand Calotă va citi din jurnalul savantului Grigore Nandriş, prof. univ. la Universitatea din Londra, frate cu Aniţa, pagini despre anii deportării sale. 
 Filmul de 50’ reconstituie viaţa Aniţei Nandriş Cudla, după jurnalul ei şi după mărturiile unor membri ai familiei – cei doi fii, Dumitru şi Vasile, şi dr. Gh. Nandriş, vărul acesteia. Jurnalul reprezintă una dintre cele mai pregnante mărturii despre deportarea siberiană, fiind comparat cu scrierile lui Soljeniţân. „După o asemenea carte, orice complex de inferioritate a noastră ca neam ar trebui să dispară“, spunea Monica Lovinescu. Manuscrisul cărţii i-a fost încredinţat lui Gh. Nandriş în 1982, la Cernăuţi. În mai 1991, dr. Gh. Nandriş a trimis manuscrisul (360 de pagini, cu un scris caligrafic) Editurii Humanitas care l-a publicat în acelaşi an. Cartea a fost distinsă de Academia Română, în 1992, cu Premiul "Lucian Blaga".

Ce s-a întâmplat în satul Mahala, satul Aniţei? Cum a ajuns familia ei în Siberia? Într-o singură noapte – 6-7 februarie 1941 – au fost împuşcaţi de grănicerii ruşi, lângă satul Lunca 300 de ţărani.  Într-o altă noapte – 12 spre 13 Iunie 1941 – din aceeaşi comună au fost deportate, pentru exterminare în Siberia, 602 persoane.În această listă publicată pentru prima dată în „Memorialul Durerii“, familia Aniţei figurează la nr. 14-18. O treime dintre cei 602 deportaţi sunt copii sub 15 ani, iar alţi 76 sunt copii sub 5 ani.

Această ţărancă de 36 de ani se trezeşte în miez de noapte smulsă din casa ei de către NKVD (Securitatea sovietică) cu trei copii mici (11, 14 şi 7 ani) lângă ea, despărţită de soţ pentru totdeauna şi înghesuită într-un vagon pentru vite, ticsit cu alte victime.  Este dusă dincolo de Cercul Polar printre sloiurile de gheaţă ale fluviului Obi. Aniţa şi cei trei fii ai ei s-au întors acasă în 1961, după 20 de ani de surghiun.

Filmul reconstituie, prin portretul Aniţei, statura ţăranului bucovinean şi tăria sa în confruntarea cu comunismul.

Accesul publicului este liber.

în gând

"Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege."
Galateni 5, 22-23
20 aprilie

în gând

"Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu."
Galateni 5, 19-21
19 aprilie

Cel străin şi făr' de griji

Paisie Aghioritul
   
  Starea de priveghere este o lipsă de grijă faţă de toate. Nu mă interesează asta sau aceea, nu mă interesează când va pleca X, de ce a plâns ieri Y, de ce Z nu a zâmbit... (...)
  Aşadar, este nevoie de starea de priveghere, care presupune, întâi, lipsa de grijă şi, în al doilea rând, înstrăinarea. Să ai toată siguranţa şi simţirea faptului că eşti străin.
  Niciunul dintre oamenii care sunt împreună cu tine nu este al tău. Nu te interesează ideile nimănui. (...)

Arhim. Emilianos Simonopetritul

Nobleţea - încrederea în celălalt

  Partea I    ...încrederea mea că el va juca drept, că va lucra după legile nobleţii.


Partea a II-a                                         Să-L mărturisim pe Cel ce este dragoste!
 

Partea a III-a
                Acolo unde începe comoditatea, iubirea nu mai are loc

în gând

"Iar de vă purtaţi în Duhul nu sunteţi sub Lege."
Galateni 5, 18
18 aprilie

Îmbucurarea sinelui

"Să vedem acum câteva caracteristici simple, fără de care nici Sfântul Duh, nici cugetul Stareţului, nici viaţa ucenicului (...) nu pot să cultive personalitatea (monahului).
Iosif Vatopedinul
  Primul lucru este bucuria noatră înaintea Domnului. Bucuria exprimă recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu (...). Bucuria este îngrăşarea pământului, aşa încât sămânţa să se poată prinde şi să încolţească. Altfel, nu va odrăsli decât neghina. Bucuria ne este răpită de ideologia noastră, aspiraţiile noastre, amestecarea în probleme străine de noi, tulburarea legăturii noastre cu Stareţul. De asemenea, patimile noastre ne răpesc şi ele bucuria. Se poate însă ca cineva să fie pătimaş, dar să-şi fi încredinţat patimile lui Dumnezeu. Atunci nu mai are nici o urmă de întristare, are o nădejde. În general, bucuria ne este răpită atunci când intră egoul în viaţa noastră.
  Lipsa bucuriei este un element patologic al omului, o închidere de bunăvoie în sine însuşi, şi, orice ar vrea să facă, n-o să-i reuşească. Mai întâi, trebuie să-şi curăţească grădina sa, să vadă ce se petrece de nu-i bucuros. După aceea, să urmărească îmbucurarea sinelui său şi apoi pacea lui Dumnezeu să ia locul bucuriei. Astfel, omul poate să-şi păstreze legătura cu Dumnezeu (...) În plus, pentru ca ucenicul să-L poată aştepta pe Dumnezeu prin Stareţ, e nevoie de un al doilea element, de starea de priveghere."
Arhim. Emilianos Simonopetritul

în gând

"Zic dar: În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului. Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi."
Galateni 5, 16-17
17 aprilie

Imagine, identitate, iubire

Joi 11 aprilie 2013, librăria Sophia a fost gazda unei întâlniri a cărei temă a fost "Tinerii şi imaginea publică - libertate, constrângeri, discernământ". Invitaţi:
- părintele Sorin Mihalache, diacon la biserica Sf.Sava din Iaşi, asis.univ.dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti
- dl. Laurenţiu Gheorghe, asis.univ.dr. la Faculatatea de Filosofie - Universitatea Bucureşti
- dl. Marius-Stelian Crăciun, compozitor şi interpret de muzică hip-hop/rap, cunoscut sub numele de scenă "Cedry2k".

în gând

"Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între voi."
Galateni 5, 13-15
16 aprilie

în gând

"Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei."
Galateni 5,1
15 aprilie

În dar duminica...

Cerul şi pământul, lumea şi toate ale ei

Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viaţa sa curată, a fost întrebat de un vecin:
- Cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit ? Niciodată nu te-am văzut supărat.
- Foarte simplu, a răspuns celălalt. În fiecare dimineaţă, când mă trezesc, privesc întâi cerul. Aşa mi-aduc aminte de Dumnezeu, de milă şi de bunătate. Apoi privesc pământul. Astfel îmi amintesc de moarte şi de Judecata de Apoi. În cele din urmă, privesc în jurul meu, lumea întreagă ce se trezeşte în fiecare dimineaţă la viaţă. Aşa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care suferă de boli sau neputinţe, de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş putea ajuta. În felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot face."

în gând

"Acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la înţelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiţi să le slujiţi ca înainte?"
Galateni 4, 9
14 aprilie

E prea puţin...

Să nu cumva să crezi că mi-e uşor...
Prea te iubesc şi prea îmi este dor.

Prea te visez zile şi nopţi la rând,
Prea mi-ai pătruns în inimă şi-n gând,
Prea mă gândesc la tine foarte des,
Prea-i caut iubirii altfel de-nţeles,
Prea sunt purtat ca frunza peste ape,
Prea bine-mi este când te ştiu aproape,
Prea te iubesc şi prea eşti aşteptare,
Prea te doresc din ce în ce mai tare,
Prea vreau să fim tot timpul amândoi,

Prea mult e prea puţinul dintre noi...
Prea te iubesc şi prea îmi este dor......                               Victor M. Ionescu

în gând

"Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt afară (de Biserică), preţuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia."
Coloseni 4, 5-6
13 aprilie

Evenimentele săptămânii viitoare

Librăria Sophia _ str. Bibescu Vodă nr.19

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. 

Muzeul Ţăranului Român
joi, 18 aprilie, ora 18.30 - lansarea proiectului    
Îngrădirea accesului la educație în Republica Separatistă Transnistreană 
                                              Lansare de carte şi expoziţie de foografie Sala ArCub _ str. Batiştei nr. 14
 


Librăria Predania_ str. Vulturilor 8 (zona Hala Traian)
 

în gând

"Slugilor, ascultaţi întru toate pe stăpânii voştri cei trupeşti, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă de Domnul. Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni."
Coloseni 3, 22-23
12 aprilie

Primul sfânt canonizat de Biserica Ortodoxă Română

Zi de praznic la Mănăstirea Cernica
Sfântul Calinic a trăit între anii 1780-1868. Intrat în monahism de la vârsta de 20 de ani el şi-a mortificat trupul tânăr printr-un post foarte aspru… Mult timp s-a mulţumit cu pâine şi apă, fără să se sature“. “Noaptea nu dormea decât trei ore şi nu într-un pat, ci pe scaun. Ziua participa la cele mai grele munci împreună cu alţi calugari”. N-a mâncat niciodată carne sau peşte, ci numai legume.
Prin asceza sa nu căuta numai mortificarea patimilor, dar si o sporire a virtuţilor. El a dezvoltat astfel în sine blândeţea, răbdarea, smerenia şi, mai ales, iubirea. Suferea cu cei nefericiţi, îi ajuta pe toţi cei despre care ştia că sunt în nevoi. (..) Avea liste cu nevoiaşii din mai multe oraşe şi le trimitea bani de îndată ce primea.
Nu avea în chilia sa decât un ulcior cu apă şi toată viaţa a purtat aceleaşi veşminte aspre şi sărăcăcioase.
La sfârşitul vieţii s-a retras ca simplu călugăr în mănăstirea sa de la Cernica. A plecat la Domnul în 1868.  Rămăşiţele sale pământeşti sunt depuse în ctitoria sa, Biserica Sfântul Gheorghe. 
La 28 februarie 1950, Sfântul Sinod a hotărât canoni­zarea sa, cu zi de prăznuire pe 11 aprilie.
                                                                                   Sfinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

în gând

"Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi aspri cu ele. Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască."
Coloseni 3, 18-21
11 aprilie

în gând

"Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl."
Coloseni 3, 17
10 aprilie

O scurtă (şi mult prea preţios numită) recenzie

Două apariţii editoriale mi-au atras atenţia în acest weekend. 
  Prima, o carte de momerii - "Et In Athos Ego. Muntele Sfinţit" - scrisă cu un parfum inconfundabil de Costion Nicolescu şi ilustrată cu picturi (în ulei sau tempera) şi schiţe (în creion) de nu mai puţin celebrii: Horea Paştina, Mihai Sârbulescu, Alexandru Antonescu, Constantin Flondor, Paul Gherasim şi Ion Grigorescu. Aflată la a doua ediţie, cartea se bucură de o concepţie grafică deosebită.
  Iată ce spune autorul: 
Horia Paştina

„Nu ştiu alţii cum sunt”, dar eu când se pronunţă cuvântul Athos, nu pot să nu-mi aduc aminte de copilărie şi de faptul că atunci când l-am auzit prima dată era doar numele celui mai vârstnic, mai nobil, mai tainic şi mai  înţelept dintre cei trei muşchetari. Aveam să mă mir când  aveam să aflu, mult mai târziu, că Athos este numele unui  munte din Grecia şi n-am reuşit nici până în ziua de astăzi  să descopăr ce l-a făcut pe Alexandre Dumas să dea unuia  dintre eroii lui acest nume.  Nu pot să spun că mi-am visat sau dorit cu ardoare  să merg în Sfântul Munte, aşa după cum, în general, n-am  fost niciodată un poftitor nesăţios să merg în străinătate.  Dar, ori de câte ori mi s-a ivit prilejul s-o fac, m-am bucurat  nespus. Trebuie, totuşi, să mărturisesc că în ultimii ani mi  se insinuase tot mai mult dorinţa de a merge acolo, asta  venind dintr-un motiv care poate părea a avea mai mică anvergură. Voiam să-l întâlnesc faţă către faţă pe părintele Petroniu Tănase, cunoscutul duhovnic de la Schitul nostru Prodromu, şi mă temeam că nu voi ajunge s-o mai fac. Veştile de acolo îmi vorbeau despre slăbirea continuă a puterilor sale fizice. El era punctul meu de „acasă”, acolo. De aceea, atunci când Dumnezeu S-a milostivit şi mi s-a oferit în această  primăvară, imediat după Paște, prilejul unui pelerinaj, am purces la el cu entuziasm, bucurându-mă enorm, ca de un dar preţios ce era. Întrezăream posibilitatea intrării într-o  poveste capabilă să-mi dezvăluie taine luminate. Am plecat aşa cum ai pleca la rai, dar cu gândul că voi ajunge acolo..."
____________________________________________________ 

  Cea de-a doua: o carte de omilii (sfătuiri)  pentru fii şi fiicele duhovniceşti - "Cuvânt despre ascultare şi priveghere" - arhim. Emilianos Simonopetritul, face parte din seria "Tâlcuiri şi cateheze" apărută la ed. Sf. Nectarie. 
  Textul se adresează cu precădere monahilor, dar răsfoind-o, am găsit multe sfaturi care sunt utile, din punctul meu de vedere desigur, oricui doreşte să înainteze pe "calea cea strâmtă". 
De pildă:
 

"Aşa cum organismul asimilează mâncarea sau medicamentul potrivit cu capacitatea sa de primire, tot aşa şi omul ţine din Duhul Sfânt atât cât poate cuprinde. Aşadar, ca să-L poată dobândi, trebuie să se afle într-o neîncetată priveghere, aşa încât Duhul cel Sfânt să nu-l părăsească." 


sau:
"În cursul privegherii omul se luminează, cugetul i se curăţă, gândurile pleacă, mintea îi rămâne singură, şi atunci poate să se lărgească, să se înalţe către Dumnezeu, să se bucure de El, să-L iubească, să-L cunoască, pentru că deja este Dumnezeul său, şi nu un oarecare dumnezeu necunoscut."
  Încântată de achiziţiile mele de weekend, vă urez să aveţi o săptămână cât mai frumoasă! Bucurie!

Pelerinaj virtual


  
  Aţi fost vreodată în Israel, la mormântul Domnului? Vă invit la un TUR VIRTUAL în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim! Chiar dacă este puţin obositor, eu am retrăit momente emoţionante din timpul călătoriei mele acolo. 


în gând

"Îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi."
Coloseni 3, 13
9 aprilie

Concert caritabil

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/181034_458912987517642_1327389343_n.jpg
 Nu este nevoie de o zi anume pentru a iubi, aşa fără întrebări, fără oprelişti şi fără bariere. Poţi oricând să construieşti un munte de dragoste, punând cărămidă peste cărămidă. Nu este nevoie de o zi anume ca să dai de mâncare unui copil sărac. Noi am ales o zi ca să ne simţim bine şi să aducem zâmbetul pe feţele unor copii care duc pe umeri greutăţi prea mari pentru vârsta lor inocentă. Copii care nu au şi pentru care ziua de mâine poate însemna foame, dacă nu ar fi oamenii din Fundaţia Sfântul Dimitrie care să-i găzduiască şi să-i îndrume.

în gând

"Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli"
Coloseni 3, 5
8 aprilie

în gând

"Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos."
Coloseni 2, 8
7 aprilie

În dar, duminica...

Discuţiile cu mama, remediu anti-stres
http://sanatate.bzi.ro/public/upload/photos/16/mama_si_fiica.jpg
O tânără a mers la mama ei şi i-a povestit despre viaţa sa şi despre situţiile grele pe care le are de înfruntat. Nu mai putea, vroia să se dea bătută. Se săturase să se tot lupte şi să se chinuie. I se părea că ori de câte ori reuşea să rezolve o problemă, alta nouă îşi făcea apariţia.
În timp ce vorbea, mama ei o duse în bucătărie. A umplut 3 vase cu apa şi le-a pus pe fiecare la foc. În scurt timp apa din ele a început să fiarbă. În primul vas a pus morcovi, în al doilea ouă, iar în ultimul vas cafea măcinată. Le-a lăsat să fiarbă fără să scoată nicio vorbă. După 20 minute a oprit focurile. A pescuit morcovii şi i-a pus într-un bol. A scos ouăle şi le-a pus în alt bol. Apoi a scos cu un polonic şi cafeaua şi a pus-o în al treilea bol. Întorcându-se spre fata ei, a întrebat-o:
- Spune-mi ce vezi?
- Morcovi, ouă şi cafea, a răspuns ea.
Mama ei a adus-o mai aproape şi a rugat-o să ia morcovii în mână şi să-i spună ce simte. Fata a făcut ce i se ceruse şi a remarcat ca aceştia sunt moi. Apoi mama ei a rugat-o să ia un ou şi să-l cureţe de coajă. Făcând aceasta, fata a observat că oul este acum tare. În final, mama a rugat-o să bea din cafea. Fata, zâmbind, a savurat o înghiţitură din cafeaua cu o aromă îmbietoare.
Curioasă, a întrebat-o pe mama ei: 
- Ce înseamnă toate acestea, mamă?
Mama ei i-a explicat că toate cele 3 lucruri au avut parte de aceeaşi adversitate: apa fiartă. Fiecare dintre ele a reacţionat însa diferit.
  • Morcovii au fost la început tari, puternici şi neînduplecaţi. Dar apa fiartă i-a înmuiat şi au devenit slabi.
  • Oul a fost fragil. Coaja lui subţire i-a protejat lichidul interior dar, după ce a fiert conţinutul său, s-a întărit.
  • Boabele de cafea măcinate au fost unice. După ce au fost fierte, ele au schimbat apa.
- Care dintre ele esti tu? şi-a întrebat fiica. 
- Când adversitatea bate la uşa ta, tu cum raăpunzi? Esti un morcov, un ou sau un bob de cafea?

Evenimentul săptămânii...

Curăţenia de primăvară

http://www.foto.md/photos/37394.jpg 
M-am hotărât să schimb puţin imaginea blogului. 
Nu ştiu dacă am făcut cea mai bună alegere, 
asta îmi puteţi spune voi, ca cititori.
Să aveţi o zi minunată!

în gând

"În zilele părinţilor noştri erau iubite aceste trei virtuţi: neaverea, blândeţea şi înfrânarea; acuma stăpânesc între monahi lăcomia de averi şi de mâncare, ca şi obrăznicia. Păzeşte-le pe care vrei."
Avva Ilie
6 aprilie

în gând

"Ce izbândeşte păcatul acolo unde este căinţă? La ce foloseşte dragostea, acolo unde este mândrie?"
Avva Ilie
5 aprilie

în gând

"Dacă vrea cineva să răsplătească răul cu rău, şi cu un semn din cap poate să vateme conştiinţa fratelui."
Avva Isaia
4 aprilie

Atelier de lectură şi creaţie pentru copii

http://gallery.mailchimp.com/104029a0ce96bf3ea8048516b/images/atelier_copii.1.jpg

Proiectul „Prietenii cărţilor" - Atelier de lectură şi creaţie pentru copii a fost conceput pentru sprijinul tuturor celor preocupați de educația și evoluția celor mici. Inițiativa a pornit dintr-o necesitate actuală: aceea de a stârni entuziasmul și motivația pentru lectură, interesul pentru descoperire și imaginație în rândul preșcolarilor și școlarilor.

În cadrul programului, cei mici vor fi încurajați:

• să vorbească liber și fluent;

• să asculte și părerea celorlalți;

• să comunice prin mijloace multiple și să se integreze într-un grup;

• să se adapteze situațiilor surpriză și să fie spontani;

• să exprime idei și sentimente, verbal și/sau în scris;

• să-și susțină punctul de vedere cu argumente;

• să exploreze atât propriile experiențe, cât și lumea imaginară.

În "călătoria" noastră vom folosi, ca suport educativ, cărțile tipărite sau audio, muzica, fotografiile, teatrul, desenul, pictura, figurinele de tot felul, animația. Uneori vom avea invitați-prieteni: artiști, scriitori mici sau mari, desenatori, ilustratori de carte pentru copii.

Ne interesează ce simte un mic cititor în era digitală, care este percepția lui despre lectură și creativitate, ce descoperă acasă si la grădiniță/școală, cum putem îmbina fericit valorile tradiționale cu noile alternative educaționale.

Vă așteptăm cu drag la librăria Predania (Str. Vulturilor, nr.8):

sâmbăta, 6 aprile 2013, 15.00-16.30 - grupa 4-7 ani

duminica, 7 aprilie 2013, 15.00-16.30 - grupa 8-11 ani

Tema celor două întâlniri: "Bucuria în basme și povești"

Preț participare: 35 lei

Profesor îndrumător: Carmen Iordan

Număr locuri în fiecare grupă: 8

Informații și înscrieri la: tel. 0721.879.790 sau 0721.656.007, carmenniordan@yahoo.com și iulia@predania.ro

în gând

"Fiecare lucru, fără să vi se pară neînsemnat, să-l faceţi cu migală, aşa ca înaintea feţei lui Dumnezeu. Amintiţi-vă că Dumnezeu vede tot."
Părintele Nicon dela Optina
3 aprilie 

în gând

"Îndreptăţirea de sine închide ochii duhovniceşti şi atunci omul nu mai vede ceea ce există în realitate.
Dacă spui despre fratele sau sora ta ceva rău, chiar dacă este adevărat, tu vei purta în sufletul tău o rană ce nu poate fi vindecată. Poţi aduce la cunoştinţă greşelile altuia numai în cazul când în inima ta există o singură intenţie: folosul sufletului celui ce a greşit."
Părintele Nicon dela Optina
2 aprilie 

în gând

"Nu vă lăsaţi inimile în deşertăciunea lumească. În special, în timpul rugăciunii, părăsiţi toate gândurile lumeşti. După rugăciunea de acasă sau de la biserică, pentru ca să păstraţi starea sufletească de duioşie provocată de rugăciune, este necesară tăcerea. Uneori chiar un simplu cuvânt, ce ni se pare neînsemnat, poate distruge şi alunga starea de duioşie din sufletul nostru."
Părintele Nicon dela Optina
1 aprilie