Scara Sfântului Ioan - eliberare de patimi şi înviere a sufletului

 
Libraria Sophia vă invită
joi, 3 aprilie 2014, ora 18.00
la o seară duhovnicească pe tema
Scara Sfântului Ioan - eliberare de patimi şi înviere a sufletului
 

Invitaţi:
pr.lect.dr. Gheorghe Holbea, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul" din Bucureşti

Liliana Ursu, poetă, prozatoare şi traducatoare - fost bursier Fulbright şi profesor asociat la Pennsylvania State University, profesor asociat la University of Louisville (Kentucky), la Bucknell University.

în gând

De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 
Ioan 14, 15-17

Pr. Constantin Necula în dialog cu tinerii

Cluj - 13 martie 2014

Sfântul Ioan Sinaitul

Sfântul Ioan Scărarul, sau Scolasticul, s-a născut, probabil, în Palestina şi a trăit în preajma Muntelui Sinai, unde spre sfârşitul vieţii a şi fost egumenul mănăstirii, de aceea se mai numeşte uneori şi Sfântul Ioan Sinaitul. I se mai zice în tradiţia creştină şi Ioan Scolasticul, pentru ca a fost unul din Sfinţii mari cărturari.
Este sărbătorit în fiecare an la data de 30 martie, dar îi este închinată şi duminica a patra din Postul Mare, deoarece în această perioadă, în biserică, se citeşte din lucrarea Scara.


 Scara e o carte de profunde analize psihologice. Ea se poate citi cu interes duhovnicesc, dar se poate citi şi cu un interes ştiinţific. E uimitor cum un Părinte din secolul al VI-lea, a ştiut să sesizeze şi să analizeze, cu infinite amănunte, cele mai subtile mişcări ale sufletului omenesc şi, totodată, sa prescrie metode care să îndrume cum pot fi dirijate mişcările sufleteşti dinspre rău înspre bine.
E o carte folositoare în acelaşi timp pentru duhovnici cât şi pentru ucenici, pentru începători dar şi pentru înaintaţi, pentru monahi dar şi pentru mireni. Fiecare are ce alege din ea. Citind-o, înţelegi că nu e simplu deloc să-ţi creşti sufletul. E ca şi cum ţi-ai creşte un copil. Şi pentru aceasta e nevoie de o anumită disciplină şi rânduială, pe care numai neştiinţa o poate ignora.

în gând

Încercaţi să nu fiţi voi pricina de trecere de la viaţă la moarte a duhovnicului vostru.
pr. Constantin Necula

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, 
al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, 
dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele 
şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Marţi, 25 martie 2014, ora 18,00  la librăria Sophia din Bucureşti a avut loc lansarea volumului "Tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul", de Sf. Luca al Crimeii.
Invitaţi:
părintele Gheorghe Oprea, preot slujitor la Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" a Institutului Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"
şi
părintele John Lincoln Downie, preot slujitor la Paraclisul Universitar "Sfântul Nicolae".

în gând

Spovedania la duhovnic nu e numai ceea ce-i spui sub epitrahil, ci şi ceea ce comunicaţi cu el... şi pâinea pe care o mâncaţi cu el... şi rugăciunile pe care le ascultaţi... şi filmele pe care le vedeţi din îndemnul lui... şi cărţile pe care le citeşti. Duhovnicia este o construcţie foarte adâncă, nu e o chestie de suprafaţă.
pr. Constantin Necula

Un vernisaj liniştit....
în gând

Nimeni nu-ţi este duhovnic numai pe perioada vieţii. Cei care aţi avut duhovnici care au murit, vă sunt ca taţii care au murit. Ce, pot să zic că tata nu-mi mai este tată dacă a murit?
pr. Constantin Necula

Mulţumesc

.... tuturor celor care aţi continuat să citiţi diferite postări de pe blogul meu, deşi am lipsit foarte mult timp. Intenţionez ca în scurt timp să-mi reiau obiceiul zilnic   :)      Postul acesta să vă fie de folos!