în gând

  La sfârşitul anului,  în gândul şi-n inima mea se strâng toţi cei pe care i-am cunoscut şi îi cunosc (personal sau virtual :) ), cei ce nu mai sunt - din familie, sau care mi-au marcat într-un fel sau altul viaţa, devenirea -, şi merg cu toţi la slujba de seară, rugându-L pe Domnul să dăruiască fiecăruia cele de trebuinţă.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi!

La mulţi ani tuturor!
Bucurie, pace şi sănătate!

Adaug şi gândul primit din Cluj, din colţu' lui Călin:


31 decembrie 2011

Valeriu Gafencu                              "...
Nu plângeţi că mă duc de lângă voi
Sau c-o să fiu zvârlit ca un gunoi
Cu hoţii în acelaşi cimitir
Căci preţul pentru care m-am jerfit
Cerea o viaţă grea şi-o moarte de martir.

Sub crucea grea ce mă apasă sânger
Cu trupu-ncovoiat de neputinţă,
Din când în când din cer coboar-un înger
Şi sufletul mi-l umple cu credinţă;
M-apropii tot mai mult de biruinţă.

Mă plouă-n taină razele de soare,
M-adapă Iisus cu Apă Vie,
Grăuntele zvârlit în groapă-nvie
Cu viaţa  îmbrăcat în sărbătoare;
Trăiesc flămând, trăiesc o bucurie."
(Valeriu Gafencu)
 

în gând

" Dacă mântuirea o pofteşti, fă toate cele ce te duc la dânsa."

30 decembrie                                                                       Avva Isidor (Patericul egiptean)

Dan Puric la TV

La masa adevărului
21 octombrie 2011


26 decembrie 2011

în gând

 "Dacă nu se foloseşte de tăcerea mea, nici de cuvântul meu nu poate să se folosescă."

29 decembrie                                                                     Avva Pamvo (Patericul egiptean)

Patericul egiptean

 
Editura Sophia, 2011
  Această ediţia reproduce originalul tradus de monahul Pafnutie Dascălul de la Mănăstirea Neamţ şi tipărit de Sfântul Grigorie Dascălul la Bucureşti, în anul 1828, diortosit, completat şi adnotat de monahul Filotheu Bălan.
  Este structurat în: Pateric alfabetic şi Pateric tematic.
Patericul alfabetic cuprinde scurte introduceri dedicate Părinţilor prezentaţi (în ordine alfabetică), cuvintele şi faptele lor.
Patericul tematic cuprinde cuvinte folositoare ale Sfinţilor Bătrâni cei fără de nume, aşezate în capete (tematic).
  Coperta şi ilustaţiile: mănăstirea Diaconeşti.