în gând

Nu treziţi pe draga mea până nu-i va fi ei voia!
Cântarea Cântărilor 3,5


în gând...

Dumnezeu este Iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el.
 Ioan 4,17

Iubirea este culoarea cea mai puternică din curcubeul cerului evanghelic, este mărgăritarul cel mai scump din coroana credinţei. Iubirea este cheia care deschide toate porţile purtării omeneşti.
Este medicamentul care vindecă toate bolile sufletului şi ale trupului, 
este semnul evanghelic al raiului.
arhim. Sofian Boghiu 

Suntem fii ai Domnului nostru?

În lume era, şi lumea printr-Însul s-a făcut, şi lumea pe Dânsul nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, şi ai Săi pe Dânsul nu L-au primit; iar câţi L-au primit pe Dânsul, le-a dat lor stăpânire ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred întru numele Lui, cari nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut (Ioan 1, 10-13).

... la Naşterea Domnului

Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!
 Sf. Ioan Gură de Aur

în gând...


Socoteşte numai ce minune ar fi când dintr-o dată soarele s-ar pogorî din cer şi s-ar mişca pe pământ şi de aici şi-ar împrăştia razele sale.
Sf. Ioan Gură de Aur

„Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre”

Când a sosit „plinirea vremii” (Galateni 4, 4) – cum o numeşte Sfântul Apostol Pavel -, când făgăduinţele dumnezeieşti s-au împlinit, atunci Domnul S-a întrupat aşa precum a fost proorocit.
arhim. Sofian Boghiu
 

Hristos Se naşte, slăviţi-L!

În taină Te-ai născut în peşteră, Mântuitorule,
dar cerul, ca o gură, tuturor Te-a propovăduit,
steaua arătând-o!
Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ şi S-a întrupat în linişte şi fără zarvă. Aşa cum picătura de rouă cade peste ţarină, la fel puterea Celui Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata Fecioară şi S-a născut de la ea Mântuitorul lumii. Dar lumea n-a observat măreaţa lucrare înfăptuită de Dumnezeu. Oamenii erau ocupaţi fiecare cu treburile lui, atenţia lor era îndreptată spre grijile zilnice şi spre zgomotoasele întâmplări ale lumii.
Sf. Ioan Maximovici

Cerbul de foc

În viaţă n-am făcut nimic de seamă.
Am fost un călător, nimic mai mult.
Am vrut să fiu cu îngerii de-o seamă, 
Dar m-am rănit de-un bulgăre de lut.

Trec printre oameni ca printre copaci
Timid ca o jivină oarecare
Şi mă ascund de vânători dibaci
În dosul răsăritului de soare.

Dar într-o zi, pe la apusul serii,
Am fost lovit de-un cerb grozav de foc
Ce m-a călcat în goana sa, feeric, 
Lăsându-mă să zac aproape mort.

De-atunci ascund în piept o rană ruptă
Şi lumea nu mai are haz deloc
Şi-n serile târzii ades mă luptă
Un dor nebun de cerbul cel de foc.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând...

Eu sunt o fire înclinată spre deznădejde, cunoscând toate relele care ies din această cădere sufletească. Dar într-o zi mi-a venit gândul salvator. Mi-am zis că Dumnezeu cunoaşte căderile mele, şi cele trecute, şi cele viitoare, şi totuşi m-a creat, iar Dumnezeu nu aduce pe nimeni pe lume spre pierzare.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând...

De câte ori am crezut un rău despre cineva, am avut doar de pierdut. .. Am vorbit şi eu de rău, iar timpul mi-a demonstrat de fiecare dată că nu am dreptate. Prefer să greşesc prin a-mi păstra o părere bună despre un om rău decât să ajung să vred o vorbă proastă despre un om bun.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând...

Fiul risipitor şi-a îmbrăţişat tatăl şi în această îmbrăţişare au încăput toţi anii lui de plângere.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând...

Sufletul e ca un fruct care trebuie să se coacă înainte de a fi dăruit. Dacă cineva nu te înţelege atunci când taci, te va înţelege şi mai puţin atunci când vorbeşti.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând...

Om pe om nu se înţelege, iar când înţelege ceva, tot după mintea sa face.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând...

Omul râvneşte să câştige dragostea altui om ca şi el, dar când o află vede că şi aceasta este deşertăciune.
ierom. Savatie Baştovoi

în gând....

Omul aleargă după frumuseţe, dar când o află îşi răneşte inima cu ea. Prin dorinţele sale omul îşi înmulţeşte suferinţa.
ierom. Savatie Baştovoi

Biserica Sf. Spiridon vechi


Carte de despărţire

Aş vrea să-ţi spun ce nu se poate spune
Şi-aş vrea să-ţi dau ce nu se poate da.
Este o stare-a inimii anume
Ce-aş vrea s-o-mpărtăşesc cu dumneata.                                  Aş vrea...


Singurătatea sufletească în care petrece majoritatea oamenilor ne descoperă cât de puţin ne cunoaştem unul pe altul şi cât de puţin ne cunoaştem pe noi înşine.
ierom. Savatie Baştovoi