răspunde părintele Filotei Zervakos...

     †8 mai 1980
Întrebare:  
   Cum ne este mai de folos, o împărtăşire deasă, sau rară?

Răspuns:  
    Câţi au dragoste din tot sufletul şi din toată inima faţă de Dumnezeu şi câţi îl iubesc pe aproapele lor ca pe ei înşişi, au smerenie, ascultare, tăierea voii, blândeţe, nemâniere, înfrânare, răbdare, tăcere, aceştia pot să se împărtăşească o dată pe săptămână şi de două ori când se întâmplă o  sărbătoare în mijlocul acestei săptămâni.
     Când nu au virtuţile de mai sus şi se mâhnesc din cauza aceasta şi se silesc să le dobândească şi se roagă şi doresc sincer şi cer Sfânta Împărtăşanie ca pe un medicament ajutător, şi evită pe cât le stă în putinţă orice păcat, li se permite şi lor să se împărtăşească o dată pe săptămână.
    Câţi au aşa-zise păcate care se iartă, adică puţină mândrie, se înfurie pentru moment când le spune cineva ceva, spun vreo minciună, glumesc, râd, bârfesc, mănâncă mai mult decât e de trebuinţă, fac ascultare, dar fără tragere de inimă, şi au şi alte mici păcate de moarte, pe care se silesc să le taie şi să le tempereze, dar nu cu osteneală şi râvnă cum se cuvine, dar totuşi le cunosc, se căiesc şi le mărturisesc, acestora li se permite să se împărtăşească la 15 zile.
    Acei care sunt mândri, nesupuşi, mânioşi, certăreţi, mincinoşi, dar se mărturisesc şi arată o pocăinţă şi schimbare adevărată şi iau hotărâre că vor înceta să păcătuiască, să se împărtăşească la două luni. Dacă după un an încetează sau se înfrâneză, împuţinând păcatele, să se împărtăşească la 40 de zile, şi când se îndreaptă complet, să se împărtăşească ca şi cei de mai sus, la 15 zile şi o dată pe săptămână.


_____ preluat din "Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine", ed. Deisis, Sibiu, 2006

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu