în gând

"Aşadar, dacă e vreun îndemn în Hristos, dacă e vreo mângâiere a iubirii, dacă e vreo împărtăşire a Duhului, dacă e vreun dor şi vreo îndurare, 
împliniţi-mi bucuria de a gândi la fel, de a avea aceeaşi iubire, un singur suflet, aceeaşi cugetare.
Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci'ntru smerenie unul să-l socotească pe altul mai de cinste decât pe el însuşi.
Nimeni să nu caute doar spre ale sale, ci fiecare şi spre ale altora."
Ep. catre Filipeni 2, 1-4
17 octombrie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu