Mi-e dor de România bunăcuviinței și delicateții întâlnirii aproapelui

http://www.doxologia.ro/sites/default/files/imagecache/imagine_55x70/autor/2013/01/pr-razvan-ionescu-schita2.jpgTrăirea vieţii Bisericii ne poartă (aş spune chiar ne sălăşluieşte) în proximitatea lui Dumnezeu. Aceasta nu este o metaforă, ci un fapt de viaţă cât se poate de concret. Există o simţire lăuntrică crescândă până la convingerea lăuntrică cea mai profundă privind recunoaşterea lui Dumnezeu în sufletul tău: pur şi simplu ştii că este El, Îl recunoşti. Iar cu El în suflet, simţi cum se instalează treptat în tine, în pofida propriilor neputinţe şi căderi pe care le doreşti vindecate, o demnitate care nu vine de la om şi care te realizează personal aşa cum nici o funcţie sau titlu din această lume nu ar putea-o face. Cât de frumos, şi în acelaşi timp de realist vedea Olivier Clément sfinţenia cea care creşte pe rănile cicatrizate ale păcatelor!
  Atunci când resimt în suflet restaurarea propriei persoane, şi deci demnitatea pe care Dumnezeu o aşază în persoana mea, mă simt purtat către împlinire. Mă bucur deopotrivă ca cel de lângă mine să intuiască frumuseţea şi primăvara care răsar tainic în sufletul meu, mai uşor de sesizat după momentul spovedaniei sau al participării la sfânta liturghie, dar nu e obligatoriu ca toţi să aibă ochi pentru ele. Ele rămân întrucâtva taina cea dintre mine şi Dumnezeu. Se manifestă însă prin modul în care îmi vine, la modul cel mai concret, pe stradă, în autobuz, la servici, să mă raportez şi să interacţionez cu ceilalţi. A fi creştin nu înseamnă nicidecum a fi purtător de etichetă, ci a fi un lucrător al Duhului pe care Dumnezeu îl aşază în noi prin dumnezeiasca liturghie la care particip sistematic spre continua-mi reîmprospătare şi regenerare. A fi creştin înseamnă a te purta întru Duhul lui Dumnezeu, iar roada Duhului este blândeţea, pacea, îndelunga răbdare…
  Dar fi să ne luăm după bădărănia şi insolenţa şi lipsa noastră de răbdare unii cu alţii, manifestă în emisiuni de mare audienţă, în presă, în Parlament, în mijloacele de transport, pe stradă, mai ales la volan în trafic, România noastră este îndelung suferindă duhovniceşte. Ne-am dori bineînţeles ca celălalt să fie serviabil, drăguţ, atent, îndatoritor, iar noi fugim oarecum de greul duhovnicesc al rezistenţei în faţa mizeriei umane din care unii fac titlu de glorie. Omul duhovnicesc rămâne însă un om delicat, fin, înţelegător al neputinţei celuilalt, care nu condamnă, ci compătimeşte. Este oare acesta sortit dispariţiei pentru ca cel bădăran, aparent mai puternic şi mai descurcăreţ social, să rămână? Darwin ne-ar duce cu gândul în această direcţie. Şi totuşi…
  Cel ce le ţine pe toate, Dumnezeul nostru, ne arată că ordinea profundă a lumii este duhovnicească. Că duhovnicia structurează lumea în cer şi pe pământ, şi că în pofida valurilor şi valorilor de suprafaţă, date de tendinţe de tot felul alimentate mediatic sau subteran, ea va fi cea care va rezista prin Duhul lui Dumnezeu. Din păcate, asprimea şi indiferenţa şi neglijenţa cu care ne întâmpinăm unii pe alţii nu ne lasă timp să reflectăm: dincolo de o anumită reuşită în treburile noastre zilnice, în interesul nostru individual sau de familie sau de firmă, contează cum am trăit ziua, momentul, clipa, orele, cum am ştiut să fim oameni în curgerea acestui timp atât de important lăsat nouă de Bunul Dumnezeu pentru nimic altceva decât pentru reuşirea propriei noastre mântuiri. Alergăm adesea ca bezmeticii cheltuind timp spre a mai câştiga timp pentru probleme în realitate periferice faţă de nevoile noastre esenţiale, uitând că timpul lăsat de Dumnezeu prin propria noastră viaţă, dacă îl folosim întru El, se dilată până la înveşnicire.
  A te recunoaşte celălalt, vedem în România de azi, duce la o goană după titluri. Cele occidentale sunt la mare preţuire, dată fiind recunoaşterea seriozităţii cu care se studiază aici. În realitate, a face studii este întrucâtva o asceză. Recompensa pentru cei care au trudit este aceea de a fi pregătiţi în meseriile pe care le fac. Titlurile şi diplomele lor au consistenţă. Cu cât studiezi mai mult, cu atât aceasta te îndeamnă însă la smerenie, aceasta în contextul în care cunoştinţele omenirii cresc vertiginos, iar specializarea ta este infimă în raport cu tot ce ştie omul astăzi. E drept, devii bun într-o specialitate în care nu toţi ştiu la fel ca tine, dar în acest chip tu slujeşti celorlalţi aşa cum şi ceilalţi sunt buni în ceea ce tu nu eşti şi ai nevoie de prestaţia lor.
  Din păcate, într-o societate al cărui mod de funcţionare este schimonosit de mizeria umană, în faţa agresiunii celuilalt, a unui mod de a te călca în picioare la ghişeu sau pe stradă pentru că a priori eşti un neimportant, un unul printre atâţia alţii, tentaţia de a-ţi utiliza diplomele, statutul, relaţiile, pilele, atuurile, este uriaţă. Şi totuşi …
  A trăi demnitatea şi nobleţea cu care ne îmbracă lăuntric Tatăl nostru care este în ceruri (şi în inima oricui Îl caută) ne înarmează lăuntric în faţa rănilor provocate de aproapele. Valoarea ta nu depinde de recunoaşterea ei de către cel din faţa ta, ci mai curând de taina lăuntrică pe care Dumnezeu o aşază în sufletul tău. El te recunoaşte fără probleme, te înnobilează fără condiţii, te curăţă şi te vindecă fără amăgiri, te încununează neperisabil dacă stărui întru El. Demnitatea cea din lăuntrul tău rămâne neschimbată, ba chiar are de câştigat întru Hristos atunci când suferi agresiunea mojiciei celuilalt. Aş spune că într-un mod nereligios Occidentul are ce să ne înveţe: respectul pentru cel din faţa ta ţine de civilizaţie, de cultură, este un fapt concret trăit la ordinea zilei. Spre exemplu, în Franţa interacţiunea pe stradă şi la serviciu între oameni îmi pare departe de stilul abrupt de la noi. La ei respectul nu vine neapărat din trăirea lui Dumnezeu, sunt mai secularizaţi decât noi, dar la noi lipseşte acolo unde această trăire creştină ar fi trebuit să îl sublimeze. Este aproape un şoc pentru occidental să descopere Ortodoxia, minunea acestei fineţi de trăire şi de împlinire umană prin grija delicată a Dumnezeului celui viu, şi să întâmpine deopotrivă modul adesea grosier al raportării noastre unii la alţii, în pofida darului dumnezeiesc pe care îl purtăm.
  Cred că trăirea creştină poartă pe om infinit mai sus decât o convenţie socială de respect reciproc şi de îngăduinţă unii cu alţii, şi că nu recomandarea prin diplome şi titluri poate face pe oameni mai deschişi şi mai îndatoritori unii cu alţii, ci recomandarea pe care o pune Hristos în noi, prin care Îi recunoaştem prezenţa în unii şi în alţii. Mărturia aceasta o aşteaptă de la noi, cei care ne spunem creştini, atât plaiurile mioritice, cât şi ţinuturile occidentale. Personal, mi-e dor de România bunăcuviinţei ţi delicateţii întâlnirii aproapelui, în care intuieşti prezenţa lui Hristos… Cât de necesară este însă această Românie şi peste graniţele ei, acolo unde o purtăm spre mărturie prin iconomia lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu