în gând

"Miere aflând mănâncă cu măsură, ca nu cumva săturându-te să o verşi."   Pilde 25,16

5 august

Un comentariu: