Prohodul Adormirii Maicii Domnului


Procesiune la Ierusalim  -  Mormântul  Maicii Domnului


Mănăstirea Diaconeşti
  Prohodul Adormirii Maicii Domnului se cântă la vecernia praznicului din 15 august.
  La Ierusalim, unde se află biserica Mormântului Maicii Domnului, Prohodul se cânta în ajunul praznicului Adormirii, pe la ceasurile 10 dimineaţa şi cu un fast deosebit: unul până la 3 arhierei, 6 arhimandriţi, 4 diaconi şi un cor numeros. La această slujbă participă câteva mii de suflete.

Vecernia Adormirii Maicii Domnului - Mănăstirea Văratec
Ca melodie, Prohodul se cânta întocmai ca şi cel al Mântuitorului Hristos, din Sfânta şi Marea Vineri. 

   Textul Prohodului, în forma de astăzi, este extras din Prohodul Maicii Domnului, găsit scris pe larg, în Ceaslovul bogat, tipărit la Mănăstirea Neamţului, în anul 1835. (pe vremea domnitorului Mihail Grigore Sturza Voevod, când Mitropolit al Moldovei era Veniamin Costache şi stareţ al mănăstirii Neamţ era părintele Neonil. Textul a fost tipărit de schimonahul Isaia tipograful)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu