În dar, duminica...

La Duminica a 7-a după Paşti...
Doame, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

sursă foto
"Sunt multe feluri de lumină la Sfântul Munte. Lumina zilei, lumina mării şi lumina cerului, felul în care se potenţează şi se sporesc reciproc. Lumina vârfului Athonului, încă acoperit de zăpadă, profilată pe lumina cerului. Lumina vegetaţiei. Lumina stâncilor. Lumina prelinsă pe zidurile ctitoriilor. Lumina filtrată de după ploaie. Feluritele însoţiri de astfel de lumină.
  Intrând în biserici dai de o altă lumină, sporită în taină. În majoritatea aşezămintelor nu există lumină electrică în biserici şi paraclise. În felul în care sunt aşezate slujbele, te poate prinde în biserică atât crepusculul şi asfinţitul, cât şi revărsatul zorilor de zi. 
sursă foto
(...)

  În fine, mai este lumina, poate cea mai preţiosă, aceea de pe chipurile duhovnicilor. Bătrânii toţi erau luminoşi: părintele Petroniu, părintele Iulian, părintele Efrem, părintele Iosif Vatopedinul...
(...)

  Şi. apoi, îmbinarea şi jocul dintre toate aceste lumini şi umbre luminoase!
Sfântul Munte este un ţinut al luminii, al celei venite tocmai de pe un alt Munte, unul vechi şi cu istorie mântuitoare: Taborul Schimbării la Faţă!"
Costion Nicolescu, "Et in Athos Ego" 

sursa foto2 comentarii: