Spre veşnica lor pomenire...

Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească pe robii Săi: Ion, Ariton, Costache, Nicolae, Dumitru-Dănuţ, Maria, Dumitra...    cu tot neamul lor cel adormit. Amin!

2 comentarii: