Hristos Se naşte, slăviţi-L!

În taină Te-ai născut în peşteră, Mântuitorule,
dar cerul, ca o gură, tuturor Te-a propovăduit,
steaua arătând-o!
Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ şi S-a întrupat în linişte şi fără zarvă. Aşa cum picătura de rouă cade peste ţarină, la fel puterea Celui Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata Fecioară şi S-a născut de la ea Mântuitorul lumii. Dar lumea n-a observat măreaţa lucrare înfăptuită de Dumnezeu. Oamenii erau ocupaţi fiecare cu treburile lui, atenţia lor era îndreptată spre grijile zilnice şi spre zgomotoasele întâmplări ale lumii.
Sf. Ioan Maximovici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu