sinaxar

14 noiembrie
Începutul Postului Naşterii Domnului / naşterea cea după trup...

Sfântul Apostol Filip
unul din ceata dintâi, a celor doisprezece, împreună-cetăţean cu Andrei şi cu Petru apostolii, 
cel care întâlnind pe Natanael, i-a zis:
"Am aflat pe Cel despre Care a scris Moise în Lege şi prooroci,
 pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret"
Sfântul Grigorie Palama
 Sfântul Grigorie Palama este un mare părinte şi învăţător al întregii Biserici. 
Învăţătura sa despre îndumnezeirea omului şi participarea la 
 energiile necreate ale lui Dumnezeu exprimă esenţa vieţii duhovniceşti ortodoxe.

Sfântul Alexandru Nevski, canonizat în anul 1547 de Biserica Ortodoxă Rusă. 
Alexandr Iaroslav ”Nevski” (1220-1263 d. Hr.), 
Sfânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost una dintre 
cele mai importante personalități istorice ale Rusiei medievale. 
El a fost conducătorul Novgorodului şi apoi al întregii Rusii 
într-o perioadă foarte dificilă pentru lumea slavă din Est.
Lavra Sf Alexandru Nevski din Sankt Petersburg

2 comentarii: