Sfântul Ioan Iacob Hozevitul

Vântul pustiiri
1
Iarăşi lupte, iarăşi sânge
Iarăşi zgomot de război,
Iarăşi lacrimi nesfârşite,
Iarăşi valuri şi nevoi!
2
Cănd a şters sărmana lume
Lacrima de pe obraz,
Au venit năpraznic iaraşi
Alte valuri de necaz.
3
Văduvele iar vor plânge
Cu bătrânii cei sărmani
Şi copiii vor rămâne
Iar cu miile orfani.
4
Pustii-se-vor oraşe
Şi pe mulţi îi vor robi,
Unde sunt cântări deşarte,
Gloanţele vor dănţui.
5
Iar in locul răsfăţării
Şi al luxului nebun,
Va domni de-acuma groaza
Şi cutremurul de tun.
6
Care azi, (de zburdăciune),
Umbla goi, neruşinaţi,
Vor ajunge ca să umble
De nevoie dezbrăcaţi.
7
Când sporeşte răutatea
Se scârbeşte Dumnezeu,
Pentru asta vin în lume
Şi războaiele mereu!
(15 iulie 1960)

5 august


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu