în gând

"Vreme este a ucide, şi vreme este a vindeca, vreme este a surpa, şi vreme este a zidi. Vreme este a plânge, şi vreme este râde, vreme este a se tângui, şi vreme este se juca."
Eclisiastul 3, 3-4
26 august

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu