în gând

"Nu vă lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune."
I Corinteni 15, 33
11 septembrie

Un comentariu: