despre rugăciune...

"Aceasta să fie treaba voastră, zice, ca în rugăciuni să mulţumiţi lui Dumnezeu, şi pentru cele văzute şi pentru cele nevăzute, şi pentru cele ce am făcut, fie de voie, fie de nevoie, şi pentru împărăţia cerurilor, şi pentru gheena şi pentru necazuri, şi pentru liniştea ce o avem. Căci acesta este obiceiul sfinţilor de a se ruga şi a mulţimi pentru binefacerile comune.

Eu cunosc un bărbat sfânt care se ruga în aşa fel. Nimic nu zicea decât aceasta:

  „Mulţumim ţie Doamne, pentru toate binefacerile Tale, care din ziua dintâi şi până în ceasul acesta ai făcut cu noi nevrednicii. Îţi mulţumim pentru cele care le ştim şi care nu le ştim, pentru cele arătate şi cele nearătate, pentru cele cu fapta şi cu cuvântul, pentru cele de voie şi fără de voie, şi pentru toate cele făcute cu noi nevrednicii. Îţi mulţumim pentru necazuri şi pentru linişte, pentru gheena şi pentru pedeapsa de acolo, pentru Împărăţia cerurilor.
  Te rugăm, păzeşte sufletul nostru ca să fie sfânt, având cugetul curat şi vrednic de filantropia Ta. Tu, care ne-ai iubit pe noi într-atât, încât ai dat şi pe Fiul Tău Cel Unul Născut pentru noi, învredniceşte-ne a ne face vrednici de iubirea Ta.
  Dă-ne înţelepciunea întru cuvântul Tău şi întru frica Ta.
  Unule Născut Hristoase, însuflă-ne puterea cea de la tine.
  Tu Dumnezeule care ai dat pre Fiul Tău Cel Unul Născut pentru noi, şi ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt, spre iertarea păcatelor noastre, iartă-ne nouă orice am greşit, cu voie, sau fără de voie, şi nu ne socoti păcatele noastre.
  Pomeneşte Doamne, pe toţi care cheamă în ajutor numele Tău cel sfânt întru adevăr.
  Pomeneşte pre toţi care ne-au făcut nouă bine, sau ne-au voit rele, căci toţi suntem oameni”. 

  Apoi adăugând rugăciunea credincioşilor, sfârşea cu aceasta ca legătură, făcând rugăciunea pentru toţi.
  Multe bunătăţi ne acordă nouă Dumnezeu şi fără voia noastră, multe încă, şi chiar cele mai multe fără ştiinţa noastră, căci când noi Îl rugăm, pentru lucruri contrare poate nevoilor noastre, şi El face cu totul din contra, El dovadă vie că ne face bine fără să ştim."
Sfântul Ioan Gură de Aur

4 comentarii:

 1. Eu încă nu pot să mulţumesc pentru necazuri, pentru gheenă şi pentru pedeapsă, nici nu pot să spun ca Petru "Doamne, Tu ştii toate, Tu ştii că Te iubesc...", dar îmi doresc nespus să pot!
  Şi poate rostirea acestei rugăciuni zi de zi, cu stăruinţă şi smerenie, mă va ajuta întru aceasta.
  Mulţumesc, Anastasia!
  Zie binecuvântate, cu putere de Sus!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnul să te întărească şi să-ţi descopere în inimă dragostea Lui!
   Îţi mărturisesc că nu m-am gândit niciodată până acum să mulţumesc pentru gheenă, dar am încredere în Sfântul Ioan Gură de Aur.
   Te-mbrăţişez cu drag! Măicuţa Domnului să te acopere cu Sfântul ei Acoperământ!

   Ștergere
  2. Eşti mereu plină de gând bun, de bunătate. Domnul ne apropie mereu oameni, lucruri, cuvinte, stări, spre binele nostru sufletesc, spre bucuria şi desăvârşirea noastră!
   Mulţumesc şi-ntorc îmbrăţişarea! :)

   Ștergere