Un mic îndemn, la început de post....
"Oame­nii primesc întotdeauna folos ascultând sau citind cuvântul sfânt. Chiar dacă nu-l înţeleg, fiind luminaţi şi având frica de Dumnezeu, învaţă să-l asculte. Ascultarea şi citirea sunt lucrări duhovniceşti de căpătâi. Ele ne ţin gândul la Dum­nezeu, înmoaie inima, îndreptează firea, alungă diavolii, ne învaţă teama de pedeapsa care urmează încălcării voii di­vine. Înţelegând cuvântul, trebuie să-l duci celor însetaţi. Pedeapsa oamenilor în vremurile din urmă va fi lipsirea de cuvântul lui Dumnezeu!  
Oamenii aceia simpli ascultau cu­vântul de dimineaţă până seara, asemenea Mariei. Acesta este sensul vieţii, fapta faptelor: Ascultând de voi, de Mine ascultă. Cei care au auzit cuvântul şi au gustat pâinea Dom­nului au strâns cu atenţie 12 coşuri de firimituri. Iată, şi noi trebuie să strângem în „coşurile” noastre mâncare nestricăcioasă, prin citirea Evangheliei, a Psaltirii, a rugăciunii."
Învăţături şi întâmplări minunate 

4 comentarii: