în gând

13 septembrie
Dacă suntem întrerupţi în timp ce vorbim, nu trebuie să continuăm.
Înseamnă că ceea ce urma să spunem nu trebuie să fie auzit. Îngerii fac acest lucru.
maica Gavrilia

în gând

12 septembrie
În fiecare dimineaţă, când o pagină nouă se deschide în faţa noastră, să semnăm hârtia goală 
şi să-L lăsăm pe Domunl să scrie ce vrea El.
maica Gavrilia

în gând

11 septembrie
Cel mai important act filantropic este a-i vorbi de bine pe semenii noştri.
maica Gavrilia

în gând

10 septembrie
Trăim în deşertăciune şi credem că aceasta este viaţa.Ce vrednici de milă suntem!
maica Gavrilia

Iubirea şi bucuria - măsură a sănătăţii

6 iunie 2014
Părintele diacon Sorin Adrian Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, a absolvit cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică, iar din anul 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi cu teza „Dimensiunea cosmică a persoanei ", sub îndrumarea prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei. Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science", editat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară Avansată în Religie şi Ştiinţă al Universităţii „Al. I. Cuza" Iaşi, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă", fiind implicat şi în alte proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar. Realizează şi moderează emisiunea „Lumina celui nevăzut" la TV Trinitas.

ÎPS Ierotheos în România

la librăria Sophia, 31 mai 2014

la Faculatatea de Drept, 1 iunie 2014

Vedeţi cum şi cu un cuvânt putem să naştem!


Scara - pregătire pentru primirea darului lui Dumnezeu.

Seară duhovicească cu pr.prof.dr. Gheorghe Holbea şi poeta Liliana Ursu.
3 aprilie 2014

în gând

Aşadar nu vreo oarecare funcţie în viaţa pămân­tească mântuieşte pe om, ci pe om mântuieşte numai viaţa după poruncile lui Dumnezeu. Dacă omul păzeşte poruncile, şi le păzeşte cu adevărat, cu simţământul că Domnul le-a grăit ca fiind ultima descoperire oame­nilor despre cum trăieşte însuşi Dumnezeu, întreaga noastră viaţă va deveni alta. Şi deşi din afară nimic nu se vede, dar toată frumuseţea şi puterea, toată puternicia vieţii veşnice se află înlăuntrul omului. Iar noi ne învăţăm această taină a iubirii lui Dumnezeu treptat.
pr. Sofronie Zaharov