în gând

 "De cum se naşte în noi un gând ce nu îşi are temelia în dragoste, să ştim că am primit înrâurirea duhurilor rele."

3 octombrie                                                                              stareţul Tadei (de la Vitovniţa)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu