în gând

 "Pretutindeni sunt taine ale lui Dumnezeu. Suntem înconjuraţi de taine. Suntem o taină uriaşă şi pentru noi înşine."

22 martie                                                                                                                  Stareţul Tadei

Un comentariu: