"reţete" de post

Rugăciunea şi  înfrânarea 
- reţeta unei vieţii sănătoase -
____________________________________________
    Rugăciunea - respectarea pravilei (fiecare la măsura la care se află), la sfatul duhovnicului.
   Înfrânarea înseamnă nu doar folosirea cu dreaptă socotinţă a celor necesare traiului (mâncare, băutură, odihnă, confort), ci şi lucrarea în aşa fel ca pofta naturală să nu se mişte spre patimi (oprirea de la săvârşirea faptelor păcătoase, biruinţa asupra gândurilor pătimaşe...).
   Sfântul Ioan Scărarul scoate în evidenţă două aspecte majore ale înfrânării: unul sensibil, altul duhovnicesc.
    Postul învaţă pe toţi oamenii nu numai înfrânarea de la mâncăruri, ci şi înfrânarea de la iubirea de arginţi şi lăcomie. Postul ne învaţă fuga de orice răutate, postul goneşte ispitele, ne îndreptează spre evlavie, este tovarăş nedespărţit al cumpătării şi izvor al înfrânării. 
     Postul  alimentar
"Sculându-te de la masă, trebuie să fii puţin flămând, ca trupul să fie supus sufletului, să fie capabil de muncă şi să fie simţitor la activităţi în­ţelepte."  (Sfântul Paisie Velicicovschi - de la Neamţ)


   Eu am încercat reţetele pe bază de  cereale. Vi le recomand cu drag. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu