în gând

 "Fericit bărbatul care n-a umblat în calea necredincioşilor şi în calea păcătoşilor n-a stătut, şi pre scaunul pierzătorilor n-a şezut, ci în legea Domnului voia lui şi în legea Lui va cugeta ziua şi noaptea."

19 ianuarie                                                                                                                     Psalm 1, 1-2

Un comentariu: