Schimbarea la Faţă

"Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L". Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi. "  Matei 17, 1-9

Tradiţii
  Trecând peste semnificaţia religioasă a acestei sărbatori, în popor a fost asimilată ca ziua care marchează despărţirea de vară, schimbarea veşmintelor naturii, dar şi ale oamenilor, cu cele ale noului anotimp care se pregăteşte să vină, toamna. De-acum, frunzele încep a se îngălbeni, se răcesc apele, pleacă păsările migratoare, târâtoarele şi insectele se pregătesc să intre în pământ, adăpostindu-se peste iarna.

  6 august constituie, de asemenea, un moment important în calendarul viticol, în aceasta zi nu se lucreaza si la biserică se duc poame din noua recoltă, se binecuvântează şi se împart. 
  Tot acum se aduna şi plantele de leac. Până la această sărbătoare trebuie terminat cositul şi făcutul fânului, pentru că se trec florile şi iarba îmbătrâneşte, diminuând astfel, calitatea furajelor.

  Se crede că în această zi, nu e bine sa te cerţi cu nimeni şi nici să fii certat de cineva, că aşa vei fi tot anul, până la urmatoarea sărbatoare. 
  Fetele sunt sfătuite să nu se pieptene în această zi pentru că nu le mai cresc coadele, aşa cum nu mai creşte nici iarba.

  Din această zi se interzice scăldatul şi nu se mai doarme afară pentru că vremea se răceşte şi 
"Numa' atâta-i vara, vară
Până-i patu' mândrii-afară
Dacă mândra patu-şi muta
Poţi să ştii, vara-i trecută."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu