în gând

  "Dumnezeu spune: Mila voiesc, iar nu jertfa! Inima milostivă, dragoste către aproapele, şi nu jertfe mari, care adesea slujesc la hrănirea mândriei noastre, slavei deşarte şi orgoliului! Milă, iar nu jertfă! Să ne smerim şi să ne împăcăm unii cu alţii, iar nu să ne mândrim şi să ne dezbinăm ! "  
arhim. Serafim Alexiev
20 septembrie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu