în gând

"Nu grăi la urechea celui nebun, căci el nu va băga de seamă iscusinţa graiurilor tale."
pildele lui Solomon  23, 9
26 noiembrie

2 comentarii: