ocrotitorul persoanelor cu deficienţă de auz

http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/992/99170_sfantul-meletie_w180.jpg

Sfântul Meletie

   Sfântul Meletie, contemporan al Sfinţilor Trei Ierarhi - Vasile, Grigorie şi Ioan - a rămas în conştiinţa Bisericii ca apărător al dreptei credinţe în faţa ereziei ariene, care nega divinitatea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi.
Originar din Armenia, Sfântul Meletie învăţase de mic dogmele credinţei creştine, devenind renumit pentru viaţa sa virtuoasă. Este numit mai întâi episcop al cetăţii Sevastia din Armenia, apoi ales Arhiepiscop în scaunul Antiohiei, în vremea împăratului Constantin al II-lea (337-340). De trei ori a fost izgonit şi exilat în Armenia, de către ereticii arieni, .
Sfântul Meletie a participat la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, în timpul căruia împăratul Teodosie i-a arătat o cinste aparte. La acest Sfânt Sinod, Dumnezeu a lucrat minuni prin Sfântul Meletie. Pe când acesta explica dogma Sfintei Treimi, slujindu-se de mâna sa, arătând mai întâi unimea printr-un singur deget, iar treimea prin trei, înaintea tuturor a ieşit o văpaie luminoasă din mâna ierarhului. Acestă minune a ruşinat pe eretici, iar pe cei dreptslăvitori i-a întărit în dreapta credinţă.
La acest Sinod, Sfântul Meletie l-a confirmat pe Sfântul Grigorie Teologul ca patriarh al Constantinopolului. Tot el, mai înainte de aceasta, l-a hirotonit diacon pe Sfântul Vasile cel Mare şi l-a botezat pe Sfântul Ioan Gura de Aur.
Sfântul Meletie se îmbolnăveşte în timpul Sinodului şi trece la cele veşnice. Sfintele lui moaşte au fost mutate în Antiohia.
  
Sfântul Meletie este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficienţe de auz, deoarece acesta a fost nevoit să vorbească prin semne despre Sfânta Treime. Prin acelaşi gest fac referire astăzi la Sfânta Treime, persoanele cu deficienţe de auz  în limbajul mimico-gestual.

Sfinte Ierarhe Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu