cuvânt la zi de pomenire...

            
  ''Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?'" Putem agonisi toate bogăţiile pământului, putem dobândi toată slava şi admiraţia lumii întregi, putem să ne însuşim înţelepciunea şi ştiinţa tuturor neamurilor şi a tuturor înteleptilor, dar dacă ne-am vândut sufletul diavolului sau l-am lăsat să se pângărească prin păcat şi să meargă în iad, am pierdut totul. Căci toate celelalte nu au nici o valoare înaintea lui Dumnezeu, dacă nu dobândim mântuirea. Sau altfel spus, putem pierde orice, afară de suflet, căci dacă ne rămâne acesta,  încă n-am pierdut nimic. Toate se pot reface, se pot dobândi la loc, afară de suflet."
      pr. Sofian Boghiu - din Smerenia şi dragostea, însuşirile trăirii ortodoxe

(...)
   Viaţa de dincolo de mormânt este, într-un fel, o continuare a vieţii pământeşti. Fiecare duce cu sine dispoziţiile sufleteşti pe care le-a avut până în ultimele clipe ale vieţii. Dincolo, nimeni nu-şi mai poate schimba aceste dispoziţii şi nimeni nu se mai poate hotărî pentru bine sau pentru rău, ci fiecare îşi continuă viaţa sufletească aşa cum a trăit-o aici, în lumea aceasta pământească.
    Cei care poartă raiul în inima lor încă de aici, de pe pământ, îl duc cu ei dincolo. Cei care au aici pe pământ iadul în inima lor, îl duc împreună cu ei dincolo. Cei care trăiesc în comuniune cu Dumnezeu aici, în aceeaşi comuniune şi fericire vor trăi şi dincolo, pe când cei ce trăiesc departe de Dumnezeu aici pe pământ, departe de El vor trăi şi dincolo de mormânt.
                                                               pr. Sofian Boghiu - Despre judecata particulară  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu