în gând

  "Când cineva iese din rânduială şi nu-ţi chiverniseşte sănătatea, îşi strică măsura stării sale şi din aceasta i se pricinuieşte boala (...) asemenea este şi răutatea: o boală a sufletului, fiindcă îl sminteşte din sănătatea sa cea firească, care este fapta cea bună."

1 decembrie                                                                                                                Avva Dorotei

5 comentarii: