în gând

"Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. 
 Mai mare dragoste decât acesta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi."

4 mai                                                                                                                       Ioan 15, 12-13

4 comentarii: