în gând

 "Nu vă lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune."

13 ianuarie                                                                                                         I Corinteni 15, 33

Un comentariu: