în gând

".."Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi", înseamnă a nu avea nici un gând greşalnic.(..) Unde merg toate gândurile noastre? Care sunt hotarele pe care le întâmpină? (...) Iată, Gogol are o povestire despre moşierii de altădată, ale căror gânduri nu depăşeau hotarele moşiilor lor. Iar gândul nostru, depăşeşte el oare hotarele mănăstirii noastre? Sau oare merge dincolo de hotare, şi până în nehotărnicie? Dacă conştientizăm însemnătatea faptului gândirii noastre, atunci desigur ne vom ocârmui viaţa monahală cu multă luare-aminte."

10 mai                                                                                                 Arhim. Sofronie Saharov

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu