în gând

"Dacă nu-I suntem credincioşi, El rămâne credincios, căci nu poate să Se tăgăduiască pe Sine însuşi."
II Timotei 2, 13
3 octombrie

Un comentariu: