...la zi de praznic, cu pr. Cleopa

Naşterea Maicii Domnului                          
                                                                                (†2 decembrie 1998) 
   "Noi, ortodocşii, pe Preasfânta Fecioară Maria şi Născătoarea de Dumnezeu o cinstim mai mult decât pe toţi sfinţii şi îngerii, dar totuşi nu-i aducem slujire ca lui Dumnezeu. 
   Cinstirea ce i se dă se numeşte preacinstire, şi ei i se cuvine această preacinstire pentru că ea este Maica lui Dumnezeu, nu numai o "prietenă" a Lui, asemenea celorlalţi sfinţi. (...) Ea este mai presus decât sfinţii şi îngerii: "Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii...".

Mănăstirea Sub Piatră

   Maica Domnului a născut fiind fecioară (...) Arhanghelul s-a închinat Fecioarei Maria numind-o pe ea plină de har şi binecuvântată între femei (...) prin aceasta nearătând dispreţ faţă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ci descoperind o veche taină: "zdrobirea capului şarpelui prin femeie" (Facerea 3, 15) şi că ea va fi acea tainică Evă care va naşte pe Noul Adam, Hristos, Care va aduce viaţa în lume. (...)
   La cele de mai sus trebuie adăugate şi următoarele:
   Fiind Maică a Mântuitorului, Fecioara Maria a fost şi este mijlocitoare a mântuirii.
   Zămislind de la Duhul Sfânt pe Mântitorul în pântecele ei, a fost cu totul curăţită de păcate, ca nici un alt om, oricât de sfânt ar fi fost.
  Fiind prezisă de Dumnezeu cinstirea ei - ca nici o altă cinstire a vreunui sfânt -, sfânta Fecioară Maria trebuie socotită ca cea dintâi dintre sfinţi (...)"

_____ preluat din:  
                                            editura Sophia, 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu