în gând

"Cercetează-te pe tine însuţi mai mult decât pe cele ale aproapelui ;
căci lucrul dintâi e un câştig pentru tine, iar celălalt un câştig pentru aproapele."

17 noiembrie                                                                               Sfântul Grigorie din Nazianz

Un comentariu: