Taina Sfântului Maslu

 
  Sfântul Maslu este a şaptea Taină a Bisericii în care, prin rugăciunile preoţilor şi ungerea cu untdelemn sfinţit credincioşii dobândesc vindecarea de bolile trupeşti şi sufleteşti.
  Partea văzută a Sfântului Maslu constă în rugăciunea rostită de şapte ori pentru vindecarea bolnavului de neputinţa trupească şi/sau sufletească.
  Urmările Sfântului Maslu sunt: vindecarea de bolile trupeşti şi sufleteşti şi iertarea păcatelor pe care bolnavul ar fi uitat să le mărturisească la Sfânta Spovedanie.
  Săvârşitorii Sfântului Maslu sunt preoţii. Rânduiala slujbei este întocmită pentru şapte preoţi, însă o pot face şi cinci, trei sau cel puţin doi preoţi.
  Ori de câte ori credinciosul se simte îngreuiat din pricina bolilor sau a păcatelor, poate participa la slujba Sfântului Maslu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu