Teofania

Botezul Domnului, Epifania sau Teofania 
revelarea lui Dumnezeu
  "În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie."
   În momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost botezat, oamenilor le-au fost revelate concomitent Sfânta Treime şi divinitatea Mântuitorului: Cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt s-a pogorât sub forma unui porumbel deasupra capului Lui şi s-a auzit vocea Tatălui mărturisindu-L pe Fiul Său: "Acesta este Fiul meu cel iubit, întru Care am binevoit. Pe Acesta să-L ascultaţi".

Apa ca mormânt şi Înviere
   Scufundarea în apa Iordanului pre-vesteşte Moartea şi Învierea Domului. Prin botez este omorât şi îngropat Omul Vechi, pentru a Învia ca Om Nou, în-Dumnezeit. 
  De aceea, în icoana clasică a Botezului Domnului, malurile Iordanului sunt înălţate, ele cuprinzându-L ca într-un mormânt.
Agheasma Mare 
- se bea dimineaţa, pe nemâncate, înainte de anafură
- se ia zilnic între 6 ianuarie şi 14 ianuarie inclusiv.
- poate fi administrată bolnavilor tot timpul anului, după cum poate fi folosită ca factor purificator pentru stropitul locuinţei, al gospodăriilor, sau al animalelor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu