în gând

"Necurată fac inima gândurile, simţămintele şi dorinţele pătimaşe. Intraţi, deci, în inima dumneavoastră prin luare-aminte, şi cum băgaţi de seamă că apare vreo mişcare pătimaşă acolo, să o tăiaţi îndată, atât încordându-vă să vă împotriviţi, cît mai ales prin rugăciune către Domnul, pe Care Îl iubiţi. Acest efort se numeşte război lăuntric. Fără el nu vă puteţi curăţi şi nu puteţi plăcea lui Dumnezeu."

16 decembrie                                                                                    Sfântul Teofan Zăvorâtul

Un comentariu: