Cuviosul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor

S-a născut în satul Basarabi, la sud de Dunăre (în Bulgaria).
A trăit în secolul al XIII-lea, în timpul "imperiului" vlaho-bulgar de la Târnovo, întemeiat de fraţii Petru şi Asan. Iubind viaţa ascetică, se va retrage într-o peşteră. Nu se ştie cât timp s-a nevoit în această peşteră şi nici când a trecut la cele veşnice. Tradiţia spune că înainte de a muri, s-a aşezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului.
 
După ce au fost descoperite, Moaştele Cuviosului Dimitrie au fost duse şi aşezate în biserica din Basarabi.  Au stat în această biserică până în timpul războiului ruso-turc (1768-1774), când generalul rus Petru Salticov, trecând prin satul Basarabov, a luat moaştele cu intenţia de a le trimite în Rusia. Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine macedoromână, precum şi a mitropolitului Grigorie II al Ţării Româneşti, le-a dăruit poporului român. Moaştele au fot aşezate cu cinste, în iunie 1774, în actuala catedrală patriarhală din Bucureşti. 
Mănăstirea Cuviosului Dimitrie Basarabov 
se află la 80 de km de Bucureşti, 
în localitatea Basarabovo, Bulgaria. 

2 comentarii: