Măicuţa Domnului - tămăduitoarea tuturor


La ceas de Mare Paznic, Sfinţii Bisericii ne învaţă..

 
"Nu te plânge că Dumnezeu a îngăduit bolii să vină asupra ta. Adu-ţi aminte că Dumnezeu a îngăduit boli mai grele asupra oamenilor mai sfinţi decât tine.
Boala ta este pentru bucurie, nu pentru tânguire, deoarece tu L-ai rugat pe Dumnezeu să facă din tine un om mai bun. Şi Dumnezeu te-a luat în lucru şi a început să te călească şi să te oţelească, precum fierarul căleşte un drug de fier care stă cu anii în fundul fierăriei, ca să facă din el ceva. Oare în acest caz fierul trebuie să se plângă? Dumnezeu te-a luat în lucru, bolnave! Bucură-te, fierule ruginit din fundul fierăriei." (Sf. Nicolae Velimirovici

--------
"Deci şi tu, o, iubitule, când de multe ori eşti cuprins de boală sau de friguri sau de dureri, şi usturimea te sileşte să zici ceva de hulă de te vei stăpâni pe tine, şi vei mulţumi, şi vei proslăvi pe Dumnezeu, aceeaşi plată vei lua (ca dreptul Iov n.n). Că pentru care pricină huleşti spune-mi şi cuvânt amar scoţi din gură? Oare mai uşoară ţi se face ţie durerea? Iar mai ales şi mai uşoară de s-ar fi făcut, nici aşa nu trebuie să îndrăzneşti şi să vinzi mântuirea sufletului, aflând mângâiere trupului. Dar acum nu numai nu ţi se uşurează durerea, ci şi mai cumplită se face. Pentru că diavolul văzând că a putut ceva şi te-a adus pe tine la hulă, creşte cuptorul, aprinde usturimea ca să îi împlineşti lui pofta. Deci, precum am zis, deşi s-ar fi uşurat durerea, nu trebuie să faci aceasta. Iar când nici nu foloseşti ceva, pentru care pricină te omori pe tine?
Dar nu suferi să taci? Mulţumeşte lui Dumnezeu! Proslăveşte dar pe Cel ce te încearcă pe tine în cuptor! În loc de hulă, slavoslovie zii către Dumnezeu! Aşa zicea şi fericitul acela grăind: Domnul a dat, Domnul a luat, şi iarăşi: De le am luat cele bune de la Domnul, să nu răbdăm cele rele?
Deci suferă vitejeşte toate cele ce se întâmplă; pentru că aceasta îţi este ţie mucenicie. Că nu numai a nu jertfi cele ce i se porunceşte să jertfească, ci a alege a pătimi mai vârtos decât a face aceasta, face mucenicia, ci şi aceea, adică atunci când usturimea sileşte spre hulă, a alege a răbda întru durere şi a nu grăi nici un cuvânt necuviincios, face mucenic. De vreme ce și Iov nu pentru că poruncindu-i-se să jertfească nu a jertfit, pentru aceasta s-a încununat, ci pentru că a răbdat vitejeşte durerile."(Sf. Ioan Gură de Aur)

Recomandare:  
Paştile ţin şapte zile ca una, şi nu trei... împărtăţirea zilnică în Săptămâna Luminată...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu