... din predica de duminică.

Duminica slăbănogului din Capernaum.
Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. 
Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul.
Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l purtau patru inşi.  
Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul.
Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!
Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor:
Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?
Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: 
De ce cugetaţi acestea în inimile voastre?  Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului:
Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta.
Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.        Marcu 2, 1-12În    evanghelia de astăzi remarcăm trei  lucruri importante:
1. Cei patru bărbaţi au venit în faţa Mântuitorului cu credinţă în Domnul, nădăjduind în vindecare, din dragoste pentru prietenul lor. Vedem cum fapta, credinţa, nădejdea şi dragostea sunt neputincioase una fără lucrarea celeilalte. Ele lucrează numai împreună!2. Atitudinea oamenilor faţă de iubire lui Dumnezeu îi împarte pe aceştia în oi şi capre! Această atitudine este vizibilă în orice conversaţie! În reacţia pe care o ai când Domul dăruieşte ceva fratelui tău, nu ţie.


3. Putere are Fiul Omului să ierte păcatele pe pământ!!! Păcatele sunt iertate pe pământ! Aici se lucrează mântuirea!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu