Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea.

"În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.  
Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. 
Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".
Matei 3, 13-17


"În Iordan botezându-Te Tu Doamne,
 închinarea Treimii s-a arătat; 
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit, pre Tine numindu-Te,
 şi Duhul, în chip de porumb, a adeverit întărirea Cuvântului. 
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie. "

Ce alt model de smerenie mai dorim?

 
Link trimis de Mariana. Mulţumesc frumos Mariana.

2 comentarii: