"Eu trebuie să mă micşorez, iar El trebuie să crească."

Ca un înger pământesc şi om ceresc, care stă la graniţa dintre cer şi pământ şi uneşte Vechiul şi Noul Testament, trimis de Dumnezeu în deşert să anunţe vestea cea bună a venirii lui Mesia Hristosul şi să pregătească calea lui Iisus, Sfântul Ioan îşi împlineşte misiunea botezând pe Domnul nostru Iisus Hristos în apele Iordanului. De acum strălucirea lui urma să scadă, iar a Mântuitorului să crească.
Chiar după venirea Harului şi moartea lui ca martir, Sfântul Ioan Botezătorul continuă să fie pentru creştini, în sens duhovnicesc, Înainte-Mergătorul Domnului. 
Model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire de patimi prin asceză şi rugăciune, iniţiator al vieţii monastice şi a celei pustniceşti,  
Sfântul Ioan nu va înceta niciodată să fie cel care găteşte calea ce duce la Hristos.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi!

2 comentarii: